کلینیک زیبایی پری سیما

جوانسازی پوست با تزریق پی آر پی

تزریق پی آر پی - کلینیک پریسیما

PRP روشی نوین و تاثیرگذار برای جوانسازی پوست است که با استفاده از خون خود فرد و جداسازی اجزایی از این خون و تزریق مجدد آن در قسمتهایی که نیاز به ترمیم دارند انجام می شود. تزریق پی آر پی می تواند در مناطق مختلفی نظیر صورت، سر و سینه، دستها ، گردن و بدن […]