مراقبت از موها در فصل سرما

مراقبت از موها

مراقبت از موها در فصل سرما از اهمیت ویژه ای برخوردار است، جای شکی نیست که هر فصلی عوارض خودش را بر موها دارد. برای مثال، اگر تابستان با آن آفتاب بیش از حد گرم و درخشانش، کلر موجود در استخرها و رطوبت و شرجی اش باعث آسیب دیدن موها می شود، پاییز و زمستان […]