لیپوماتیک و تزریق چربی

لیپوماتیک و تزریق چربی

زمانی که شما روش لیپوماتیک و تزریق چربی را برای خارج نمودن چربی های بدن انتخاب می نمایید، به دلیل عدم تخریب سلول های چربی در روش لیپوماتیک شما می توانید از پزشکتان بخواهید قسمتی از چربی های خارج شده را جهت تزریق به قسمت های مورد نیاز جهت زیبایی صورت، سینه، باسن و… مورد استفاده […]