کلینیک زیبایی پری سیما

مراحل پیکرتراشی به روش لیپوماتیک

مراحل پیکرتراشی به روش لیپوماتیک

روز عمل پیکرتراشی پس از خوردن صبحانه باید در کلینیک حاضر شوید. باند مخصوص به خود را همراه داشته باشید. قبل از درمان از شما عکس گرفته می شود. لاغری به روش لیپوماتیک چربی ها متورم شده و مولکول های چربی به مایع تبدیل می شوند. سپس این چربی مایع شده با استفاده از سوزن […]